Apprend is meer dan alleen een dienstverlener voor onderwijspersoneel. Wij bieden ook ondersteuning buiten school, dit doen wij middels bijlessen en huiswerkbegeleiding. Onder de naam Apprend Studiebegeleiding bieden wij deze ondersteuning voor de particuliere klant op individuele basis. Bij Apprend docenten kan dit concept ook op uw school worden opgezet in de vorm van bijles op school.

Op school kan het gebeuren dat een paar leerlingen tijdens de les nét niet de juiste aandacht krijgen. Uw docenten zijn ongelooflijk druk met alle lessen en taken, dus ondersteuning vanuit de docenten na schooltijd is lastig. Via Apprend kunnen wij dit opvangen. Wij kunnen samen met u kijken welke mogelijkheden er zijn voor wat betreft de ondersteuning van uw leerlingen, gewoon als bijles op school.

Op welke basis docenten van Apprend worden ingezet staat nog open. U kunt een samenwerking met ons aangaan of u huurt ons in. Dit is allemaal te bespreken in een persoonlijk gesprek waarbij u en uw school wat beter kunnen leren kennen en een passende oplossing kunnen bieden. De kosten? Daar gaan we samen naar kijken, er zijn diverse opties bespreekbaar. U kunt natuurlijk ook een advies uitbrengen om bijlessen thuis te laten volgen, dan zijn de ouders van de leerling onze klant.

Neemt u eens een kijkje op onze andere website voor meer informatie www.apprendstudiebegeleiding.nl.

Header met Logo

Share Button